Darbo užmokestis

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2017 m.
IV ketvirtis
2016 m.
Politikai
1. Meras 1 2723,80 2857,29
2. Mero pavaduotojas 2 2024,20 2128,99
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3. Administracijos direktorius 1 2070,86 2235,09
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 1958,70 1889,88
5. Tarybos sekretorius 1 852,35 829,12
Karjeros valstybės tarnautojai
6. Departamento direktorius 6 1866,08 1759,55
7. Skyriaus vedėjas 26 1302,41 1146,24
8. Seniūnas 9 1433,22 1183,60
9. Seniūno pavaduotojas 2 951,85 410,43
10. Vyriausiasis specialistas 100 891,28 790,38
11. Vyresnysis specialistas 13 766,85 791,61
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
12. Vyriausiasis specialistas 14 571,46 424,38
13. Vyresnysis specialistas 13,50 554,46 474,40
14. Specialistas 45,50 541,07 493,52
15. Darbininkai (valytojos ir kūrikai, vairuotojai) 36,75 514,36 378,09


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-17 09:49:30